Οδηγιες&Οροι

2013-04-09 16:48

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!

 
Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!
 
Κανένα από τα αρχεία που εικονίζονται εδώ δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτόν τον site. Οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά και μόνο από τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας. Οι διαχειριστές αυτής της ιστοσελίδας δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτά που καταχωρούνται από τους χρήστες, ή για οποιαδήποτε ενέργεια των χρηστών της. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα για να διανέμετε ή να κατεβάζετε οποιοδήποτε υλικό ,εφόσον δεν έχετε τα νόμιμα δικαιώματα ,για να πράξετε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Είναι κατεξοχήν δική σας ευθύνη να τηρήσετε αυτούς τους όρους. Με την εγγραφή σας, και χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα ,εικάζεται ότι εσείς ως χρήστης έχετε διαβάσει, καταλάβει και συμφωνήσει με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώθηκαν από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας αυτής.